Arama

1. Bu Gizlilik Politikasının Amacı

Souq Dükkan çevrimiçi ziyaretçileri ile mağazalarını ziyaret eden müşterilerinin gizlilik haklarına saygı duyar ve bu kişiler hakkında toplanan kişisel verilerin korunmasının önemine inanır.

İşbu Gizlilik Politikası, Souq Dükkan tarafından müşterilerimize ait ne tür kişisel verilerin toplandığı, bu kişisel verilerin toplama ve kullanma amaçları, işlenme şekilleri, kimlerle hangi amaçlar için paylaşıldığına ve kişisel verilerinizin kullanımı konusunda hangi haklara sahip olduğunuza ilişkin bilgiler sağlamak adına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında sizlere sunulmaktadır.

İşbu Gizlilik Politikasını okuduğunuzu kabul ederek, bu metnin içeriğini, Souq Dükkan Çerez Politikası'nı ve bu Gizlilik Politikası'nda başvurulan diğer tüm dokümanları okuduğunuzu ve anladığınızı serbest iradenizle kabul ettiğinizi bildirmektesiniz.

Bu Gizlilik Politikası, sizden topladığımız veya sizin bize iletmiş olduğunuz tüm kişisel verileri işleyeceğimiz zemini belirlemektedir. Kişisel verilerinize ilişkin görüşlerimizi ve uygulamalarımızı ve bunları işleme şeklimizi anlamak için lütfen aşağıdaki içeriği dikkatle okuyun.

Bu Gizlilik Politikası'nın belirli kısımları özellikle kişisel verilerinizin, Souq Dükkan nezdinde yapmış olduğunuz üyelik kaydı ile internet sitemize gerçekleştirmiş olduğunuz ziyaretler ile ilgili olarak toplanması ve işlenmesi için geçerlidir.

Gizlilikle ilgili tüm soru veya sorunlarınız veya tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizle ilgili merak ettiğiniz konular için Souq Dükkan ile dilediğiniz zaman iletişim kurabilirsiniz. İletişim konusunda ayrıntılı bilgi için lütfen "İletişim Bilgileri" bölümüne başvurunuz.

2. Tanımlar

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamını haiz olup; bu çerçevede, kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, telefon numarası, kimlik numarası, görüntü ve ses kayıtları, e-mail adresi gibi bilgiler bu tanım kapsamına girmektedir.

İşleme tanımının kullanıldığı hallerde, kişisel veriler üzerinde tamamen veya kısmen otomatik olarak yürütülen tüm aktiviteler veya tüm aktiviteler grubundan söz edilmekte olup; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, işleme faaliyeti olarak varsayılmaktadır.

3. Veri Sorumlusu

Verilerinizi işlemeye yönelik amaç ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan, Firuzağa Mahallesi Defterdar Yokuşu Sok. 5/4 Beyoğlu / İstanbul adresinde faaliyet gösteren RA Program Televizyon Reklam ve Yapımcılık Sanayi Ticaret A.Ş. (“Souq Dükkan”) veri sorumlusu sıfatı ile KVKK çerçevesinde bilgilerinizi korumak ile görevlidir.

4. Toplamakta Olduğumuz Kişisel Veriler

Tüm faaliyetlerimizi müşterilerimize ait kişisel verilerin korunması ve gizliliğinin sürdürülmesi prensipleriyle gerçekleştirmekteyiz. Kişisel verileri toplama ve depolama şeklimiz, mağazalarımız ve internet sitemiz nezdinde sunulan hizmetlerimizin kullanılma biçimlerine göre farklılık teşkil etmektedir. Bununla birlikte Souq Dükkan olarak bizler katiyen müşterilerimize ait özel nitelikli verileri temin etmemekte ve işlememekteyiz.

4.1. Mağazalarımıza Ziyaretleriniz Sırasında Toplanan Veriler

Souq Dükkan, mağazalarında düzenin ve güvenliğin sağlanması ve suçun önlenmesi adına güvenlik kameraları ile kayıtlar gerçekleştirmekte olup, bu çerçevede sizlere ait görseller Souq Dükkan tarafından toplanabilmekte ve saklanabilmektedir.

4.2. Mağazalarımızdaki Satış Hizmetleri Sırasında Toplanan Veriler

Yasal yükümlülüklerimizden biri olan fatura düzenleme işlenmelerini gerçekleştirirken sizlerden temin etmekte olduğumuz ad, soyad, adres, T.C. Kimlik Numarası (gerekli olması halinde) gibi veriler tarafımızca yine gerekli muhasebesel işlemlerin gerçekleştirilmesi adına tarafımızca işlenmektedir.

4.3. İnternet Sitemizin Ziyaret Edilmesi Halinde Toplanan Veriler

İnternet sitemizde, sitemizi iyileştirmek, daha kullanıcı dostu, daha etkili ve daha güvenli kılmak amacıyla birbirinden farklı teknolojiler kullanılabilir. Söz konusu teknolojilerin kullanımı, verilerin tarafımızca veya adımıza hareket eden üçüncü taraflarca otomatik olarak toplanmasına yol açabilir. Çerezler, flash çerezler ve web analizleri bu teknolojilere örnek olarak verilebilir.

Tıklamalı veri dizisi

İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde, veriler tarayıcınızdan sunucumuza gönderilir. Bu veriler hizmetlerimizi optimize etmeyi ve internet sitemize ilişkin deneyiminizi iyileştirmeyi mümkün kılar. Veriler tarafımızca veya adımıza hareket eden üçüncü taraflarca otomatik olarak toplanır ve depolanır.

Sistem yönetimi ve ayrıca iç pazarlama analizine yönelik toplu bilgi raporları için bilgisayarlarınız hakkında bilgiler toplayabiliriz. Bunlar, kullanıcılarımızın tarama eylemleri ve kalıplarına ilişkin istatistiksel verilerdir.

Bu veriler özellikle aşağıdakileri içerebilir:
- ziyaretçinin IP adresi,
- ziyaret tarihi ve saati,
- referans URL (ziyaretçinin yönlendirildiği kaynak site),
- internet sitemizde ziyaret edilen sayfalar,
- kullanılan tarayıcıya ilişkin bilgi (tarayıcı tipi ve sürümü, işletim sistemi vb.).

Çerezler

İnternet sitemizde çerezler kullanmaktayız. Çerezlerin kullanımı ve web analizi araçlarını kullandığımız veya eklentilerini web sitelerimize entegre ettiğimiz üçüncü tarafların gizlilik politikaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Souq Dükkan Çerez Politikası’nı [Çerez Politikası’na hyperlink eklenmesini rica ederiz] okuyunuz.

4.4. İnternet Sitemiz Üzerinden Üyelik İşlemi Gerçekleştirilmesi ve Satış Hizmetlerinden Yararlanılması Halinde Toplanan Veriler

Souq Dükkan internet sitemiz vasıtası ile üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve satış hizmetlerinden faydalanılması sırasında ilgili hizmetlerin tamamlanması adına müşterilerimiz bizlerle burada belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdaki kişisel verileri paylaşmaktadır:

- İsim, soyisim, doğum tarihi, T.C. kimlik numarasından oluşan Kimlik Bilgileriniz

- Telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgisi ve teslimat adresinden oluşan İletişim Bilgileriniz

- Alım/satım ve iade süreleri ile ilgili banka hesap bilgileri, kredi kartı ile ilk 6 ve son 4 hanesinden oluşan Finansal Bilgileriniz

- Alışveriş geçmişi bilgilerinizden oluşan Pazarlama Bilgileriniz

4.5. İnternet Sitemize Diğer Hesaplarınız Vasıtası ile Giriş Yapmanız Halinde Toplanan Veriler

Souq Dükkan internet sitemize Facebook hesabınız ile üye olmanıza izin verebiliriz. Bu şekilde üye olduğunuzda, ilgili sosyal medya sitesi, bize üyelik için gerekli olan kişisel verilerinize otomatik olarak erişim sağlayabilmektedir. Otomatik erişim sağlanacak verilerinizin neler olduğunu ilgili site üyelik esnasında sizlere sunmaktadır. İlgili sosyal medya sitesinde yer alan gizlilik ayarları aracılığı ile erişim sağlayabileceğimiz kişisel verilerinize ilişkin değişiklik yapma hakkını haizsiniz. Bu değişikliklerin yönetimini ilgili diğer sitelerden yürütebilirsiniz.

İşbu madde altında belirtilmekte olan tüm kişisel veriler Gizlilik Politikası'nda açıklanan amaçlar doğrultusunda kullanılmakta ve işlenmektedir. Kişisel verilerinizi dilediğiniz zaman düzeltebilir veya daha fazla işlenmesine itiraz edebilirsiniz (bkz. Madde 7).

5. Kişisel Verilerinizin İşlenmesindeki Hukuki Dayanaklarımız ve İşleme Amaçlarımız

5.1. Kişisel verileriniz, KVKK madde 5(2)(c) uyarınca sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerin ifa edilmesi ve sözleşmenin kurulması sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlar ile Souq Dükkan tarafından işlenmektedir:

- Souq Dükkan nezdinde satın alınmış olan ürünlerin satıcılar tarafından alıcılara sağlanması adına ilgili satıcılar ile iletişimin sağlanması

- Fatura gönderimlerinin sağlanması

- Souq Dükkan nezdinde satın alınmış olan ürünlerin karşılığında gerçekleştirilecek ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesine aracılık edilmesi, ödemelerin tahsil edilmesi ve ödemelerin satıcılara transfer edilmesi

- Üyelik kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanması, üyeliğinizin yönetilmesi, alışveriş işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık edilmesi ve alışveriş geçmişinin kaydının tutulması

- Her türlü kötüye kullanım, sahtekarlık, hilenin ve şüpheli veya hukuka aykırı faaliyetlerin tespit edilmesi ve önlenmesi

- Müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşteri taleplerinin yanıtlanması, üyelik hesapları ile ilgili sorunların çözümlenmesi

5.2. Kişisel verileriniz, KVKK madde 5(2)(a) ve (ç) uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin gereği gibi yerine getirilmesi sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlar ile Souq Dükkan tarafından işlenmektedir:

- Souq Dükkan internet sitesi ve mağazalarında gerçekleştirilen satışlar kapsamında faturaların düzenlenmesi de dahil olmak üzere üyelik ve alışveriş süreçlerine ilişkin işlemlerin kanuna uygun olarak yürütülebilmesi

- Tüketici mevzuatı kapsamındaki taleplerin yönetilebilmesi ve Souq Dükkan faaliyetlerinin yürürlükte bulunan mevzuatlara uygun bir şekilde yürütülmesi

- Souq Dükkan internet sitesi ve mağazalarında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin olarak resmi kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin gereği gibi yerine getirilmesi

- Souq Dükkan internet sitesindeki işlem güvenliğinin takip edilebilmesi adına log, IP ve trafik kayıtlarının tutulması

- Souq Dükkan mağazalarında suç teşkil eden eylemlerin meydana gelmesi halinde suçun tespit edilmesi ve idari makamlarca gerçekleştirilen soruşturma ve kovuşturmalara yardımcı olunması

5.3. Kişisel verileriniz, KVKK madde 5(2)(e) uyarınca hakkın tesis edilmesi, kullanılması ve korunması sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlar ile Souq Dükkan tarafından işlenmektedir:

- Souq Dükkan nezdinde gerçekleştirilen satış faaliyetleri ve diğer sebeplerle uyuşmazlıkların meydana gelmesi durumunda uyuşmazlıkların çözümlenmesinin sağlanması

- Souq Dükkan mağazalarında suç teşkil eden eylemlerin meydana gelmesi halinde suçun tespit edilmesi ve idari makamlarca gerçekleştirilen soruşturma ve kovuşturmalara yardımcı olunması

5.4. Kişisel verileriniz, KVKK madde 5(2)(f) uyarınca müşterilerimizin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeksizin meşru menfaatimizin gerektirmesi sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlar ile Souq Dükkan tarafından işlenmektedir:

- Sitemiz kaynaklı içeriğin ve Souq Dükkan tarafından temin edilen hizmetlerin en etkin bir biçimde sunulmasının sağlanması, müşterilerimiz için özelleştirilmesi ve geliştirilmesi

- Her türlü kötüye kullanım, sahtekarlık, hilenin ve şüpheli veya hukuka aykırı faaliyetlerin tespit edilmesi ve önlenmesi

- Sitemizde yer alan içerikler dolayısıyla meydana gelebilecek uyuşmazlıkların çözümlenebilmesi

- Müşteri memnuniyeti hizmetlerimizin sunulabilmesi

- Kampanya ve hizmet performanslarının, tıklama oranlarının analiz edilmesi gibi istatistiki yöntemlerin kullanılması vasıtası ile ölçümlenmesi

5.5. Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen hallerde açık rızanızın temin edilmesi halinde de Souq Dükkan tarafından işlenebilmektedir:

Pazarlama, reklam ve fikir araştırması amacıyla, tarafımıza verdiğiniz iletişim bilgileri (örn. posta, e-posta, SMS, telefon veya diğer herhangi bir elektronik araç) üzerinden sizinle iletişim kurabiliriz. Bu iletişim Souq Dükkan nezdinde satılmakta olan ürünleri, e-ticaret faaliyetleri, e-bültenler özel teklifler, promosyonlar, yerel mağaza açılışları veya yerel mağaza etkinlikleri ile ilgili bilgileri içerebilir. Kişisel verilerinizi pazarlama, reklam ve fikir araştırması amacıyla kullanabiliriz. İşbu Gizlilik Politikası’nın 7. maddesinde bu çerçevede sağlamış olduğunuz onayınızı nasıl geri çekebileceğiniz veya kişisel bilgilerinizi nasıl düzeltebileceğiniz gibi, haklarınızla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

6. Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Temel prensiplerimizden biri, verilerinize özenle ve gizlilikle davranmaktır. Verilerinizi, açık rızanız olmadan bu Gizlilik Politikası'nda belirtilenler dışında herhangi bir üçüncü tarafa açıklamayacağız. Bununla birlikte kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde ilgili aktarım hususunda açık rızanızın bulunması veya diğer istisnai hallerin söz konusu olması halinde, verileriniz üçüncü taraflara açıklanabilecektir.

Belirli hizmet sağlayıcılar ve veri işleyenler Souq Dükkan tarafından faaliyetlerin yerine getirilmesinde gerekli desteğin verilmesi adına kullanılabilecektir. Üçüncü kişiler tarafından temin edilecek hizmetler bunlarla sınırlı olmamak üzere hosting ve bakım hizmetleri, analiz hizmetleri, e-posta mesajlaşma hizmetleri ödeme işlemlerinin yürütülmesi, ödeme sistemleri gibi hizmetleri içerebilecektir.

Söz konusu üçüncü tarafların, ilgili hizmetlerin temini için gerekli gördükleri kişisel verilere erişim Souq Dükkan tarafından sağlanabilecektir. Hizmet sağlayıcıları ve veri işleyenlerin, söz konusu bilgilere büyük bir gizlilikle davranmak konusunda kanundan doğan veya sözleşmesel sorumlulukları bulunmaktadır. Sözleşmeye bağlı olarak, verileri farklı bir şekilde kullanamaz ve işbu verilerin güvenliği adına gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler. Souq Dükkan tarafından faaliyetlerin yerine getirilmesi için hizmet temin eden veri işleyenlerin yurtdışında mukim bir şirket olması halinde işbu veriler sizlerden bu minvalde alacağımız açık rıza çerçevesinde yurtdışına aktarılmaktadır.

Kişisel olmayan verilerinizi ortaklarımıza anonim (isimsiz) biçimde açıklayacağımız bazı durumlar olabilir. Söz konusu kişisel olmayan veriler, internet sitesini bir süre boyunca ziyaret eden kişi sayısı ile ilgili bilgiler içerebilir.

Bilgilerinizi, açıklama yükümlülüğü altında bulunduğumuz kadarıyla açıklayabilir veya kişisel verilerinizi, herhangi bir yasal yükümlülüğe veya mahkeme veya diğer yetkili mercii kararlarına uymak veya Gizlilik Politikamızı ve diğer anlaşmaları yerine getirmek veya uygulamak veya çalışanlarımızın, müşterilerimizin veya başkalarının haklarını, mülklerini veya güvenliğini korumak için üçüncü kişiler ile paylaşabiliriz. Bu veri aktarımları sahtekârlığın önlenmesi, kredi riskinin azaltılması gibi amaçlarla diğer şirketler ve kuruluşlarla yapılan bilgi alışverişini de içermektedir.

7. Haklarınız ve Başvuruda Bulunma

Souq Dükkan tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Souq Dükkan’a başvurmak sureti ile her zaman;
(i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

(ii) kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiğini ve verilerinizin o amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(iii) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi alma ve söz konusu bilgilerin yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını öğrenme,

(iv) kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini talep etme,

(v) kişisel verilerinizin işlenme amaçlarının artık ortadan kalkmış olduğunu düşünüyorsanız söz konusu bilgilerin silinmesini ya da yok edilmesini talep etme,

(vi) kişisel verilerinizin otomatik araçlarla işlenmesinin sizin için doğurduğu olumsuz sonuçlara itiraz etme ve

(vii) verilerinizin yasal olmayan yollarla işlenmesinin sonucu olarak maruz kaldığınız zarar ziyanın tazmin edilmesini talep etme haklarını kullanmaya haiz olduğunuzu belirtmek isteriz.

Bununla birlikte Souq Dükkan üyeliğinden ayrılmak veya kullanıcı hesaplarını silmek haklarını da haizsiniz. Verilerinizi toplamak için kullandığımız üyelik formlarından zorunlu olmayan bilgileri girmeyerek bu tür bir kullanıma onayınızı vermemeyi seçebilirsiniz. Bu hakkı dilediğiniz herhangi bir zaman, bizimle işbu Gizlilik Politikasının sonunda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden yazılı olarak iletişim kurarak da kullanabilirsiniz.

Sitemiz zaman zaman partner ağlarımızın ve bağlı şirketlerimizin internet sitelerine/internet sitelerinden bağlantılar içerebilir. Bu internet sitelerinden herhangi birine giden bir bağlantıyı tıkladığınız takdirde, bu internet sitelerinin kendilerine ait gizlilik politikalarının bulunduğunu ve bu politikalar için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülüğü kabul etmediğimizi belirtmek isteriz. Bu internet sitelerine herhangi bir kişisel veri göndermeden önce lütfen bu politikaları kontrol ediniz.

Başvurularınızı bizlere işbu Gizlilik Politikasının sonunda belirtilen iletişim bilgileri vasıtası ile iletebilirsiniz. (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

7.1 Abonelikten Ayrılma Hakkı

Souq Dükkan tarafından sizler ile paylaşılan bir bültenin veya pazarlama içeriğinin yer aldığı e-posta mesajların alınmaması isteniyor ise ilgili e-postada bulunan talimatların izlenmesi sureti ile abonelikten ayrılma hakkını kullanabilirsiniz. Souq Dükkan’dan artık herhangi bir e-posta almak istemiyorsanız, söz konusu abonelikten ayrılma linkine tıklayabilir ve size gelecekte yapacağımız gönderimleri durdurabilirsiniz.

Normal posta, e-posta, SMS, telefon veya diğer herhangi bir elektronik araç yoluyla yapılacak gönderimler dahil olmak kaydıyla, promosyon bilgi ve tekliflerini alma onayınızı genel olarak geri çekmek istiyorsanız, dilediğiniz zaman Souq Dükkan’a işbu Gizlilik Politikası’nın sonunda belirtilen iletişim bilgileri vasıtası ile talebinizi iletebilirsiniz. Kimliğiniz hakkında herhangi bir tereddütlümüz olduğu takdirde, sizden (örneğin kimliğinizin bir kopyasını göndererek) kendinizi tanıtmanızı isteyebiliriz. Bu işlem ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

8. Kişisel Verilerinizin Saklanması

Souq Dükkan işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde düzenlenmekte olan veri işleme faaliyetleri çerçevesinde, işleme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı ve herhalde mevzuatta belirtilen sürelere tabi olarak, kişisel verilerinizi saklanmasına özen göstermektedir. Bu sürelerin sonlanması halinde Souq Dükkan, ilgili verileri ilk periyodik imha tarihinde imha edecek veya anonim hale getirecektir.

Souq Dükkan mağazalarında temin edilen güvenlik kamerası kayıtları ise, ilgili kayıtların uyuşmazlıkların çözümü gibi nedenlerde Souq Dükkan tarafından daha uzun bir süre ile saklanmasının gerektiği haller dışında, görüntünün kaydedildiği tarihten itibaren en geç 45 gün içerisinde otomatik olarak silinmekte veya anonim hale getirilmektedir. İlgili kamera kayıtları sadece otomatik olarak veya bu minvalde yetkilendirilmiş sınırlı sayıda çalışanlar tarafından silinebilecek ve yok edilebilecektir.

9. Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel verilerinizin (özellikle işleme sürecinin verilerin bir ağ üzerinden iletimini içerdiği hallerde) yanlışlıkla veya kanuna aykırı şekilde tahrip edilmesi, kaybedilmesi, değiştirilmesi, yetkisiz kullanımı, ifşa edilmesi, erişilmesi ve diğer tüm kanuna aykırı işleme faaliyetleri ve amacı dışında kullanılmasına karşı korumak için uygun teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

Souq Dükkan, kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesi ile ilgili olarak üçüncü taraf veri işleyenlerle birlikte çalışmalarını sürdürmektedir. Souq Dükkan tarafından görevlendirilen herhangi bir üçüncü taraf veri işleyen, kişisel verilerinizin işlenmesi görevini sadece Souq Dükkan’ın talimatlarına göre üstlenecek ve kişisel verilerinizi işlerken gerekli güvenlik prosedürlerine sözleşme uyarınca bağlı kalmakla yükümlü olacaktır.

9.1. Kişisel bilgilerinize erişim

Kişisel bilgilerinize www.souqdukkan.com adresindeki hesabınıza oturum açarak erişebilir ve bunları değiştirebilirsiniz. "Hesabım" linkine tıklayarak kişisel bilgilerinize erişebilirsiniz. Bize verdiğiniz herhangi bir bilgide değişiklik meydana geldiği takdirde (örn. e-posta adresiniz ve diğer iletişim bilgileriniz değiştiğinde) veya bizdeki kaydınızı iptal etmek istediğinizde bu değişikliği, bilgilerinizi "Hesabım" sayfası üzerinden düzenleyebilirsiniz.

İnternet sitemiz nezdinde oluşturacağınız şifrenizde benzersiz numaralar, büyük ve küçük harfler ve karakterler kullanmanızı ve başka herhangi bir sitede kullanılmamış olmasını tavsiye ediyoruz. Şifrenizi diğer kişiler ile paylaşmamalısınız. Şifrenizi başkaları ile paylaşmanız durumunda, diğer kişilerin hesabınızdan yaptıkları tüm iş ve işlemlerden sizler sorumlu olacaksınız. Şifrenizin kontrolünün kaybedilmesinin, kişisel verilerinizin kontrolünün kaybedilmesi ile sonuçlanabileceğini hatırlatmak isteriz.

Sorularınız için lütfen bizimle işbu Gizlilik Politikası’nın sonunda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden iletişime geçiniz. Talep etmeniz halinde, kişisel bilgilerinizi sizin için biz de değiştirebiliriz. Bu tür bir durumda, aşağıda belirtilen posta adresimize bir mektup gönderiniz.

9.2. Sosyal Ağlar

İnternet sitemiz size çeşitli sosyal ağlardan kaynaklanan sosyal eklentiler sağlayacaktır. Bir sosyal ağ üzerinden karşılıklı iletişim kurmayı isterseniz, internet sitemizde gerçekleştirdiğiniz etkinlikler Facebook ve Instagram gibi sosyal ağlarda da görüntülenecektir.

İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında bu sosyal ağ sitelerinden birinde açık bir oturumunuz var ise, sosyal ağ sitesi bu bilgileri profilinize ekleyebilir. Sosyal eklentilerden biri ile karşılıklı iletişim içindeyseniz, bu bilgiler sosyal ağ sitesine aktarılacaktır. Bu tür bir veri transferini istemiyorsanız, lütfen internet sitemize giriş yapmadan önce sosyal ağ sitenizdeki oturumunuzu kapatın.

Verilerin bu şekilde toplanmasını ve veri transferini sosyal eklentiler üzerinden kontrol edememekteyiz. Kişisel verilerinizin toplanması ve aktarımına, sahip olduğunuz haklara ve tatmin edici gizlilik ayarlarına nasıl ulaşabileceğinize ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen bu sosyal ağların gizlilik politikalarını okuyun.

Ek olarak, verileriniz kullanıcı ve marka deneyiminizi iyileştirmek için üçüncü bir tarafa (örn. Facebook), veri koruma ve gizlilik yönetmeliklerine uygun şekilde işlenmek üzere de iletilebilir.

Facebook: https://tr-tr.facebook.com/privacy/explanation

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Twitter: http://twitter.com/privacy

Google: https://policies.google.com/privacy?hl=tr

10. İletişim Bilgileri

Kişisel verilerinizin işlenmesi veya Gizlilik Politikamıza ilişkin tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.
İletişim bilgilerimiz:

RA Program Televizyon Reklam ve Yapımcılık Sanayi Ticaret A.Ş.
Firuzağa Mahallesi Defterdar Yokuşu Sok. 5/4 Beyoğlu / İstanbul

E-posta Adresi: info@souqdukkan.com

11. Bu politikadaki değişiklikler

Souq Dükkan gizlilik ve veri korumanın temel ilkelerine bağlı kalmaya söz verir. Bu nedenle Gizlilik Politikamızı güncel ve gizlilik ve veri koruma ilkeleriyle uyumlu durumda tutmak için düzenli aralıklarla gözden geçiriyoruz. Bu Gizlilik Politikası, internetle ilgili yeni gelişmeler ve yürürlükteki mevzuata her an uyumlu kalmak amacıyla zaman zaman değiştirilebilir. Gizlilik Politikamızda yapılacak değişiklikler, Gizlilik Politikasının güncel bir sürümüyle birlikte internet sitemizde herkese ilan edilecektir. Gizlilik Politikamızda gelecekte yapacağımız tüm değişiklikler bu sayfada ilan edilecek ve uygun ve gerekli görüldüğünde, size e-posta ile bildirilebilecektir.